19 apr 201115276x gelezen

Wat mag je veranderen aan een machine met een CE-markering?

De eigenaar van een machine mag alles aan de machine veranderen wat hij wil. Echter, zodra een aanpassing zodanig is dat er niet meer wordt voldaan aan de essentiële eisen van de Machinerichtlijn, mag de machine niet meer worden gebruikt. De eigenaar zal er in dat geval voor moeten zorgen dat de machine weer in overeenstemming komt met de essentiële eisen. Concreet betekent dit dat de eigenaar moet zorgen voor een risicobeoordeling van de aanpassing, er een Technisch Constructie Dossier van de aanpassing wordt gemaakt en, indien nodig, de gebruikshandleiding wordt aangepast.

Degene die de aanpassing maakt is fabrikant van "een nieuw stukje machine" en is aansprakelijk voor de veiligheid en gezondheid van de aanpassing. Het bijbehorende dossier moet minimaal 10 jaar worden bewaard en in voorkomend geval getoond kunnen worden aan de toezicht houdende instantie.

Terug naar weblog


© 2008 - 2011 Machinerichtlijn - Realisatie: Kortsluiting | Sitemap - Disclaimer