10 aug 201138606x gelezen

Wat is het verschil tussen en IIA- en een IIB-verklaring?

Met uitzondering van niet voltooide machines moeten machines die vallen onder het toepassingsgebied van de Machinerichtlijn, bij levering vergezeld gaan van een EG-verklaring van overeenstemming. De inhoud van deze verklaring staat in Bijlage IIA van de Machinerichtlijn. De verklaring wordt daarom dan ook vaak IIA-verklaring genoemd.

Niet voltooide machines voldoen over het algemeen niet of slechts gedeeltelijk aan de eisen van de Machinerichtlijn. Indien deze machines worden ingebouwd of samengebouwd met andere (niet voltooide) machines mogen zij in de handel worden gebracht indien zij vergezeld gaan van een inbouwverklaring betreffende niet voltooide machines. De inhoud van deze verklaring staat in Bijlage IIB van de Machinerichtlijn. De verklaring wordt daarom dan ook vaak IIB-verklaring genoemd.

Terug naar weblog


© 2008 - 2011 Machinerichtlijn - Realisatie: Kortsluiting | Sitemap - Disclaimer