18 nov 20118704x gelezen

Wat is een Aangemelde Instantie of Notified Body?

Een Aangemelde Instantie (ook wel Aangewezen Instantie of Notified Body) is een door een lidstaat aangewezen instantie, gevestigd op het grondgebied van de lidstaat, die de taak heeft de conformiteit van een product met de eisen van de van toepassing zijnde richtlijn te beoordelen. Of dit noodzakelijk is, is afhankelijk van de toegepaste richtlijn.

Bij machines is het in bepaalde gevallen noodzakelijk om een Aangemelde Instantie in te schakelen, wanneer de betreffende machine in bijlage IV van de richtlijn is genoemd. Machines waarbij de inschakeling van een Aangemelde Instantie verplicht is, mogen pas in de handel worden gebracht, indien de conformiteit met de eisen van de richtlijn door de Aangemelde Instantie is vastgesteld. De fabrikant van de machine blijft echter verantwoordelijk en aansprakelijk voor de veiligheid en gezondheid van de machine.

Lidstaten dienen bij aanmelding en na goedkeuring regelmatig te beoordelen of de Aangemelde Instanties voldoen aan de gestelde criteria. Zo dienen zij te beschikken over personeel met voldoende technische competenties en voldoende bekwaamheden om de conformiteitsbeoordelingsprocedures uit te voeren. Voorts dienen zij onafhankelijk, onpartijdig en integer te zijn. In bijlage XI van de Machinerichtlijn zijn de minimum criteria voor de aanmelding voor Aangemelde Instanties opgenomen.

Terug naar weblog


© 2008 - 2011 Machinerichtlijn - Realisatie: Kortsluiting | Sitemap - Disclaimer