18 nov 20118495x gelezen

Kunnen er meerdere richtlijnen op een machine van toepassing zijn?

Indien een machine of een deel daarvan binnen het toepassingsgebied van één of meerdere andere productrichtlijnen valt, zal tevens aan de eisen van die richtlijn(en) moeten worden voldaan. Dit kunnen ook richtlijnen waarvoor geen CE-markering is vereist. Voorbeelden van andere richtlijnen die van toepassing kunnen zijn, zijn de EMC-richtlijn, de Richtlijn drukapparatuur en de Richtlijn geluidsemissie in het milieu door materieel voor gebruik buitenshuis.

Terug naar weblog


© 2008 - 2011 Machinerichtlijn - Realisatie: Kortsluiting | Sitemap - Disclaimer