1 feb 20128413x gelezen

Wat houdt het begrip 'vermoeden van overeenstemming' in?

Met het begrip “vermoeden van overeenstemming” bedoeld men aan te geven dat een machine voldoet aan de toepasselijke eisen van de van toepassing zijnde richtlijn(en). Er bestaat vermoeden van overeenstemming, indien bij het ontwerp en de fabricage van een machine is voldaan aan de van toepassing zijnde eisen uit de van toepassing zijnde geharmoniseerde normen en is voldaan aan de overige eisen uit de richtlijn(en). Wanneer een fabrikant bij het ontwerp en/of de fabricage geen of slechts gedeeltelijk geharmoniseerde normen heeft gebruikt, bestaat er voor de machine geen vermoeden van overeenstemming.

Terug naar weblog


© 2008 - 2011 Machinerichtlijn - Realisatie: Kortsluiting | Sitemap - Disclaimer