1 feb 20128084x gelezen

Mogen machines zonder vermoeden van overeenstemming in de handel worden gebracht?

Wanneer er voor een machine geen vermoeden van overeenstemming bestaat, mag deze in de handel worden gebracht, mits de machine voldoet aan de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen eisen van de Machinerichtlijn. 

Indien er een incident met letsel plaatsvindt met een machine waarvoor geen vermoeden van overeenstemming bestaat, dient de fabrikant of zijn gevolmachtigde aan te tonen op welke wijze hij heeft voldaan aan de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen. 

Indien er voor de machine wel een vermoeden van overeenstemming bestaat, ligt de bewijslast bij de toezichthouder (de Arbeidsinspectie) of eventueel de rechter. Dit houdt in dat zij aan moeten tonen dat niet is voldaan aan de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen, rekening houdende met de stand van de techniek ten tijde van de bouw, technische en economische eisen. In de praktijk betekent dit dat er wordt getoetst of aan de eisen van de van toepassing zijnde geharmoniseerde normen is voldaan.

Terug naar weblog


© 2008 - 2011 Machinerichtlijn - Realisatie: Kortsluiting | Sitemap - Disclaimer