Machinerichtlijn Blog

1 feb 201218057x

Wat zijn geharmoniseerde normen?

Afbeeldingen/Blogafbeeldingen/norm.pngGeharmoniseerde normen zijn normen die specifiek zijn ontwikkeld om fabrikanten te helpen te voldoen aan de essentiële veiligheids- en gezondheids-eisen van de Machinerichtlijn en om controle hierop mogelijk te maken. Een norm is geharmoniseerd indien de refe-renties van die norm zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Lees verder
1 feb 20128414x

Wat houdt het begrip 'vermoeden van overeenstemming' in?

Afbeeldingen/Blogafbeeldingen/iStock_000016416356XSmall.jpgMet het begrip “vermoeden van overeenstemming” bedoeld men aan te geven dat een machine voldoet aan de toepasselijke eisen van de van toepassing zijnde richtlijn(en).


Lees verder


© 2008 - 2011 Machinerichtlijn - Realisatie: Kortsluiting | Sitemap - Disclaimer