Machinerichtlijn Blog

1 feb 20128085x

Mogen machines zonder vermoeden van overeenstemming in de handel worden gebracht?

Afbeeldingen/Blogafbeeldingen/iStock_000010714412XSmall.jpgWanneer er voor een machine geen vermoeden van overeenstemming bestaat, mag deze in de handel worden gebracht, mits de machine voldoet aan de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen eisen van de Machinerichtlijn. 

Lees verder
19 apr 20116078x

Sinds wanneer is de Machinerichtlijn van kracht?

Afbeeldingen/Blogafbeeldingen/iStock_000014424405XSmall.jpgDe Machinerichtlijn is van kracht sinds 1 januari 1993. Op die datum begon de zogenaamde overgangstermijn. Dit hield in dat de richtlijn toegepast mocht worden, maar nog niet wettelijk verplicht was. Op 1 januari 1995 werd de richtlijn wettelijk verplicht. Iedere machine die vanaf die datum in de handel is/wordt gebracht moet voldoen aan de richtlijn.

Lees verder


© 2008 - 2011 Machinerichtlijn - Realisatie: Kortsluiting | Sitemap - Disclaimer