Machinerichtlijn Blog

1 feb 20128370x

Wat houdt het begrip 'vermoeden van overeenstemming' in?

Afbeeldingen/Blogafbeeldingen/iStock_000016416356XSmall.jpgMet het begrip “vermoeden van overeenstemming” bedoeld men aan te geven dat een machine voldoet aan de toepasselijke eisen van de van toepassing zijnde richtlijn(en).


Lees verder
18 nov 20118372x

Kunnen er meerdere richtlijnen op een machine van toepassing zijn?

Afbeeldingen/Blogafbeeldingen/iStock_000016377361XSmall.jpgIndien een machine of een deel daarvan binnen het toepassingsgebied van één of meerdere andere productrichtlijnen valt, zal tevens aan de eisen van die richtlijn(en) moeten worden voldaan. Dit kunnen ook richtlijnen waarvoor geen CE-markering is vereist. Voorbeelden van andere richtlijnen die van toepassing kunnen zijn, zijn de EMC-richtlijn, de Richtlijn drukapparatuur en de Richtlijn geluidsemissie in het milieu door materieel voor gebruik buitenshuis.

 

Lees verder


© 2008 - 2011 Machinerichtlijn - Realisatie: Kortsluiting | Sitemap - Disclaimer