Machinerichtlijn Blog

18 nov 20118549x

Wat is een Aangemelde Instantie of Notified Body?

Afbeeldingen/Blogafbeeldingen/iStock_000014123818XSmall.jpgEen Aangemelde Instantie (ook wel Aangewezen Instantie of Notified Body) is een door een lidstaat aangewezen instantie, gevestigd op het grondgebied van de lidstaat, die de taak heeft de conformiteit van een product met de eisen van de van toepassing zijnde richtlijn te beoordelen. Of dit noodzakelijk is, is afhankelijk van de toegepaste richtlijn.

Lees verder
10 aug 201111515x

Zijn machines met een CE-markering gekeurd?

Gekeurd?Machines met een CE-markering zijn over het algemeen niet gekeurd. Wanneer een machine voldoet aan de essentiële veiligheids- en gezondheids- eisen van de Machinerichtlijn mag hij deze zonder verdere keuring in de handel brengen. In bepaalde gevallen zijn echter keuringen verplicht, zoals bij hijs- en hefmiddelen (beproevingen) en in bepaalde gevallen bij machines die onder bijlage IV van de Machinerichtlijn vallen.

Lees verder


© 2008 - 2011 Machinerichtlijn - Realisatie: Kortsluiting | Sitemap - Disclaimer