Machinerichtlijn Blog

7 mrt 201115424x

Wat wordt precies onder een machine verstaan?

Afbeeldingen/Blogafbeeldingen/cnc.jpgOnder een machine wordt verstaan:

  • een samenstel, voorzien van of bestemd om te worden voorzien van een aandrijfsysteem, maar niet op basis van rechtstreeks gebruikte menselijke of dierlijke spierkracht, van onderling verbonden onderdelen of componenten waarvan er ten minste één kan bewegen, en die samengevoegd worden voor een bepaalde toepassing;
  • een samenstel als bedoeld bij het eerste punt waaraan slechts de componenten voor de montage op de plaats van gebruik of voor de aansluiting op kracht of aandrijfbronnen ontbreken;
Lees verder
7 mrt 201114949x

Is de Machinerichtlijn verplicht?

Afbeeldingen/Blogafbeeldingen/eu.jpg

De Machinerichtlijn is een Europese wet die door de lidstaten van de Europese Unie verplicht geïmplementeerd moet worden in nationale wetgeving. In Nederland is de Machinerichtlijn opgenomen in het Warenwetbesluit machines.

Lees verder


© 2008 - 2011 Machinerichtlijn - Realisatie: Kortsluiting | Sitemap - Disclaimer