Machinerichtlijn Blog

19 apr 201115276x

Wat mag je veranderen aan een machine met een CE-markering?

Afbeeldingen/Blogafbeeldingen/iStock_000014694656XSmall.jpgDe eigenaar van een machine mag alles aan de machine veranderen wat hij wil. Echter, zodra een aanpassing zodanig is dat er niet meer wordt voldaan aan de essentiële eisen van de Machinerichtlijn, mag de machine niet meer worden gebruikt. De eigenaar zal er in dat geval voor moeten zorgen dat de machine weer in overeenstemming komt met de essentiële eisen. Concreet betekent dit dat de eigenaar moet zorgen voor een risicobeoordeling van de aanpassing, er een Technisch Constructie Dossier van de aanpassing wordt gemaakt en, indien nodig, de gebruikshandleiding wordt aangepast.

Lees verder
19 apr 20114486x

Wat zijn de sancties als een machine niet voldoet aan de Machinerichtlijn?

Afbeeldingen/Blogafbeeldingen/iStock_000010347851XSmall.jpgAls een machine niet voldoet aan de richtlijn kan de fabrikant worden verplicht zijn product aan te passen of uit de handel te nemen. In beide gevallen kan hij worden beboet vanwege het in de handel brengen van een machine die niet aan de richtlijn voldoet.

Lees verder


© 2008 - 2011 Machinerichtlijn - Realisatie: Kortsluiting | Sitemap - Disclaimer